Ruby - ! poprzez method_missing

Dla tych co nie wiedzą co to method_missing i co chodzi z ! polecam posty na blogu radarka: Ruby a metody z ‘?’ i ‘!’ w nazwie oraz method_missing w Rubym - nie pomiń niczego!.

Załóżmy, że piszemy bibliotekę dodającą sporo metod do klasy String i chcielibyśmy, żeby każda metoda miała swój odpowiednik zakończony !.

Można to zrobić w taki sposób:

class String
 def plural
  self !~ /s$/ ? self + "s" : self # tylko dla przykładu
 end

 def plural!
  self.replace(plural)
 end

 def foo
  ...
 end

 def foo!
  self.replace(foo)
 end
end

Ale jest to co najmniej średnio wygodne.

Z pomocą przychodzi method_missing. W bardzo łatwy sposób można zdefiniować regułę, która wyłapie odwołanie do nieistniejącej metody zakończonej !.

class String
 # dla przykładu, to nie jest idealna implementacja :P
 def plural
  self !~ /s$/ ? self + "s" : self
 end
end


class String
 def method_missing(method, *args, &block)
  if method.to_s =~ /(.+)!$/ && respond_to?($1)
   self.class.class_eval <<-EOF
    def #{method}(*args, &block)
     replace send(:#{$1}, *args, &block)
    end
   EOF
   self.send(method, *args, &block)
  else
   super
  end
 end
end

c = "cat"
c.plural # => "cats"
c # => "cat"
c.plural! # => "cats"
c # => "cats"

d = "dog"
d.plural! # => "dogs"
d # => "dogs"

W tym przykładzie method_missing sprawdza czy jest dostępna metoda plural, a następnie definiuje metode plural!. Niektórzy pewnie zapytają: “a co robi tam ten eval? po co to?”. Już wyjaśniam. Poprzez zdefiniowanie methody plural! gdy następnym razem wywołamy c.plural! metoda method_missing nie zostanie wywołana, ponieważ metoda plural! już istnieje. No tak, ale to przecież bez różnicy, działa tak samo, prawda? Okazuje się, że jednak jest różnica…

Prosty benchmark wszystko dobitnie pokazuje:

require 'benchmark'

class String
 def plural
  self !~ /s$/ ? self + "s" : self
 end
end

Benchmark.bm do |b|
 n = 1000000
 b.report("defined plural!") {
  class String
   def plural!
    replace plural
   end
  end

  s = "cat"
  n.times { s.plural! }
 }

 String.send(:undef_method, :plural!)

 b.report("not defining") {
  class String
   def method_missing(method, *args, &block)
    if method.to_s =~ /(.+)!$/ && respond_to?($1)
     replace send($1, *args, &block)
    else
     super
    end
   end
  end

  s = "cat"
  n.times { s.plural! }
 }

 b.report("defining") {
  class String
   def method_missing(method, *args, &block)
    if method.to_s =~ /(.+)!$/ && respond_to?($1)
     self.class.class_eval <<-EOF
      def #{method}(*args, &block)
       replace send(:#{$1}, *args, &block)
      end
     EOF
     self.send(method, *args, &block)
    else
     super
    end
   end
  end

  s = "cat"
  n.times { s.plural! }
 }
end

A oto wyniki:

[teamon ~/Desktop] ruby1.9 str_bench.rb
         user   system  total   real
defined plural!  2.280000 0.010000 2.290000 ( 2.311500)
method_missing  6.140000 0.030000 6.170000 ( 6.215187)
combo       2.450000 0.020000 2.470000 ( 2.492664)

[teamon ~/Desktop] ruby str_bench.rb
         user   system  total   real
defined plural!  1.710000 0.010000 1.720000 ( 1.734700)
method_missing  6.060000 0.020000 6.080000 ( 6.137054)
combo       2.700000 0.010000 2.710000 ( 2.737030)

[teamon ~/Desktop] jruby str_bench.rb
         user   system  total   real
defined plural!  1.229000 0.000000 1.229000 ( 1.203000)
method_missing  5.874000 0.000000 5.874000 ( 5.874000)
combo       1.723000 0.000000 1.723000 ( 1.724000)


# jakby co:
[teamon ~/Desktop] ruby -v
ruby 1.8.6 (2008-03-03 patchlevel 114) [universal-darwin9.0]

[teamon ~/Desktop] ruby1.9 -v
ruby 1.9.1p0 (2009-01-30 revision 21907) [i386-darwin9.6.0]

[teamon ~/Desktop] jruby -v
jruby 1.2.0 (ruby 1.8.6 patchlevel 287) (2009-03-31 rev 6586) [i386-java]

Jak widać dla ruby1.9 i jruby różnica między zdefiniowaniem “na sztywno” plural! jest niewielka (dla 1.8.6 jest już trochę więcej). Łatwo jednak zauważyć, że używanie samego method_missing bez definiowania metody znacznie odstaje wydajnościowo.

Swoją drogą trochę mnie dziwi, że 1.9 okazuje się wolniejsze od 1.8.6.


Looking for comments section?

Send me an email instead to teamon@me.com