JRuby + Merb + Sequel

Ktoś pewnie stwierdzi “kolejny post o Merbie, bezsensu za chwile i tak się połączy z Rails”. Kiedy to nastąpi to jeszcze nie wiadomo, poza tym Merb aż tak szybko nie zniknie a migracja na Rails3 ma być w miare bezbolesna. Ale ja nie o tym. DataMapper mnie ostatnio wkurzył, co chwile coś się wywala, coś nie działa. Doszedłem do wniosku, że mam dość. Wybór padł na Sequela. A skoro Sequel działa pod JRuby (w przeciwieństwie do DataMapper) to dlaczego by nie pobawić się też z Javową implementacją Ruby. Z tej mojej zabawy wyszedł ten oto pokrętny mini-tutorial. Enjoy.

1. Instalacja JRuby

Instalacja sprowadza się do pobrania źródeł, kompilacji oraz ustawienia ścieżek. Miejsce instalacji (u mnie /Users/teamon/jruby) jest oczywiście dowolne.

curl http://dist.codehaus.org/jruby/1.2.0/jruby-src-1.2.0.tar.gz > jruby.tar.gz
tar -xf jruby.tar.gz
cd jruby-1.2.0
ant
cd ..
mv jruby-1.2.0 /Users/teamon/jruby

Ustawienie PATH w ~/.bash_profile:

bashexport PATH="$PATH:/Users/teamon/jruby/bin"

Zwróćcie uwagę na to, że ścieżka ma na końcu /bin.

Aby sprawdzić czy wszystko jest ok:

$ jruby -version
jruby 1.2.0 (ruby 1.8.6 patchlevel 287) (2009-03-31 rev 6586) [i386-java]

Działa! (można się pobawić jirbem :P)

2. Instalacja niezbędnych gemów

jgem install jruby-openssl # jruby aż się o to prosi, to niech ma ;]
jgem install merb-core merb-gen merb-haml mongrel # merb i mongrel, thin nie działa pod JRuby
jgem install sequel merb_sequel postgres-pr
jgem install webrat # rspec wymaga
jgem install hpricot --version '~>0.6.1' # a tego z kolei chce webrat...

Na razie tyle wystarczy

3. Wygenerowanie aplikacji

Korzystamy z merb-gen. Aha, od teraz wszystkie merbowe komendy należy odpalać poprzedzając je jruby -S.

jruby -S merb-gen core --orm=sequel --testing-framework=rspec --template-engine=haml juby
cd juby

Szkielet aplikacji mamy gotowy. Nie użyłem merb-gen app, bo to wrzuca pełno niepotrzebnych rzeczy (np. datamappera).

No, jak już się tyle narobiliśmy to choć coś mogłoby zadziałać. Sprawdźmy!

$ jruby -S merb
Loading init file from /Users/teamon/Sites/current/juby/config/init.rb
Loading /Users/teamon/Sites/current/juby/config/environments/development.rb
 ~ No database.yml file found at /Users/teamon/Sites/current/juby/config/database.yml.
 ~ A sample file was created called /Users/teamon/Sites/current/juby/config/database.yml.sample for you to copy and edit.

No tak, zawsze coś… Tym razem to tylko informacja o braku pliku database.yml. Wypadałoby to naprawić. Zmieniamy nazwe pliku config/database.yml.samlpe na config/database.yml a do środka wrzucamy:

---
# This is a sample database file for the Sequel ORM
:development: &defaults
 :adapter: postgres
 :database: juby_development
 :username: teamon
 :password: pass
 :host: localhost
 :encoding: utf8

:test:
 <<: *defaults
 :database: juby_test

:production:
 <<: *defaults
 :database: juby_production

I lepiej od razu stwórzmy bazy:

createdb juby_development
createdb juby_test

Odpalamy serwer (jruby -S merb) - działa.

Model Testy!

Nie uczyli, że zaczyna się od testów?

Czas na przygotowanie sobie środowiska do testowania. Niestety autospec jak na razie nie działa pod JRuby. No ale jak na razie zwykły spec wystarczy. Aby wszystko działało sprawnie i ładnie trzeba (no, może nie trzeba ale tak będzie lepiej) wrzucić dospec/spec.opts:

--color
--format specdoc

A do spec/spec_helper.rb:

Spec::Runner.configure do |config|
 config.include(Merb::Test::ViewHelper)
 config.include(Merb::Test::RouteHelper)
 config.include(Merb::Test::ControllerHelper)

 config.before(:all) do
  Sequel::Model.db.drop_table(*Sequel::Model.db.tables)
  Sequel::Migrator.apply(Sequel::Model.db, "schema/migrations")
 end
end

Pierwsze da nam ładny output w konsoli, a drugie zadba o wyczyszczenie bazy przy każdym uruchomieniu testów.

Przejdźmy teraz do prawdziwych testów. Z lenistwa znowu wykorzystamy merb-gen

jruby -S merb-gen model post title:String,permalink:String,content:String,published_at:DateTime

Dostaliśmy model(app/models/post.rb), migracje(schema/migrations/001_post_migration.rb) i test (spec/models/post_spec.rb). Co istotne, podane typy muszą być wpisane wielką literą (tak naprawdę to nazwy klas ruby) ponieważ tak działają migracje w Sequelu (polecam spojrzeć w plik z migracją)*

Możemy już teraz odpalić sobie test

bashjruby -S spec -O spec/spec.opts spec/models/post_spec.rb

Test się odpala, ale jak na razie nie zawiera żadnego kodu testującego - trzeba to jak najszybciej naprawić!

Otwieramy spec/models/post_spec.rb i wrzucamy:

require File.join( File.dirname(__FILE__), '..', "spec_helper" )

describe Post do

 before do
  Post.destroy_all

  @post = Post.create(
   :title => 'Jruby + Merb + Sequel Tutorial',
   :content => 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.'
  )
 end

 it "should be valid" do
  @post.should be_valid
 end

 it "should require title" do
  @post.title = ""
  @post.should_not be_valid
  @post.errors.on(:title).should_not be_nil
 end

 it "should have correct permalink" do
  @post.permalink.should == "jruby-merb-sequel-tutorial"
 end

 it "should have unique permalink" do
  copy = Post.new :title => 'Jruby + Merb + Sequel Tutorial', :content => "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit."
  copy.should_not be_valid
  copy.errors.on(:permalink).should_not be_nil
 end

end

Można się mniej więcej domyśleć o co chodzi, a tak w skrócie: before odpala się przed każdym testem (każde “it …”) i w tym wypadku usuwa wszystkie posty i tworzy jeden, w kolejnych testach mamy sprawdzenie czy post jest poprawny, czy wymaga podania tytułu, czy tworzy dobry permalink oraz czy wymga aby permalink był unikalny.

Uruchommy jeszcze raz nasz test:

jruby --client -S spec -O spec/spec.opts spec/models/post_spec.rb

Post
- should be valid
- should require title (FAILED - 1)
- should have correct permalink (FAILED - 2)
- should have unique permalink (FAILED - 3)

1)
'Post should require title' FAILED
expected valid? to return false, got true
spec/models/post_spec.rb:20:

2)
'Post should have correct permalink' FAILED
expected: "jruby-merb-sequel-tutorial",
   got: nil (using ==)
spec/models/post_spec.rb:25:

3)
'Post should have unique permalink' FAILED
expected valid? to return false, got true
spec/models/post_spec.rb:30:

Finished in 0.429 seconds

4 examples, 3 failures

Jak widać model nie przechodzi 3 testów. Czas by coś z tym zrobić (tak, to już, teraz model)

class Post < Sequel::Model
 validates do
  presence_of :title
  uniqueness_of :permalink
 end

 def title=(value)
  self[:title] = value
  self.permalink = Iconv.iconv('ascii//translit//IGNORE', 'utf-8', value).first.gsub(/[^\x00-\x7F]+/, '').gsub(/[^a-zA-Z0-9-]+/, '-').gsub(/^-/, '').gsub(/-$/, '').downcase
 end
end

Pare linijek, jak widać walidacja podobna jak w ActiveRecord i sztuczka z nadpisaniem metody title=

Odpalamy testy:

jruby -S spec -O spec/spec.opts spec/models/post_spec.rb

Post
- should be valid
- should require title
- should have correct permalink
- should have unique permalink

Finished in 0.394 seconds

4 examples, 0 failures

Na razie to tyle. W sumie to miało być tylko wprowadzenie do JRuby + Merb i troche Sequel`a ale jak już napisałem to niech zostanie, może się komuś przyda.

* - nie muszą, może być podany typ specyficzny dla danej bazy, ale tak jest lepiej. Cytując Sequel RDoc:

Also, new in Sequel 2.10 is the ability to have database independent migrations using ruby classes as types. When you use a ruby class as a type, Sequel translates it to the most comparable type in the database you are using. (…) Basically, if you use one of the ruby classes above, it will translate into a database specific type. If you use a lowercase method, symbol, or string to specify the type, Sequel won’t attempt to translate it.


Looking for comments section?

Send me an email instead to teamon@me.com