Prostsze formularze w Ruby on Rails

Zawsze irytowało mnie pisanie formularzy. Ciągłe powtarzanie kodu w stylu:

<p>
 <%= f.label :field %>
 <%= f.text_field :field %>
</p>

wydało mi się nieco bezsensowne. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Helper form_for posiada parametr :builder który pozwala na ustawienie własnego FormBuildera - klasy obsługującej “budowanie” pól formularza.

Mój wymarzony formularz wygląda teraz mniej więcej tak:

<% standard_form_for @user do |f| -%>
 <%= errors_for :user %>

 <% f.fieldset do %>
  <%= f.text_field :login, :info => "Only letters" %>
  <%= f.text_field :email %>
  <%= f.password_field :password %>
  <%= f.password_field :password_confirmation %>
 <% end %>

 <% f.fieldset "Personal info" do %>
  <%= f.text_field :first_name %>
  <%= f.text_field :last_name %>
  <%= f.text_area :description %>
 <% end %>

 <% f.submit_tag 'Save' do %>
  or <%= link_to "Back".t, user_path(@user) %>
 <% end %>
<% end %>

Ale po kolei, co się tak właściwie tutaj dzieje?

Na samym początku jest helper standard_form_for, który wygląda tak:

def standard_form_for(name, *args, &proc)
  options = args.last.is_a?(Hash) ? args.pop : {}
  options = options.merge(:builder => StandardBuilder)
  args = (args << options)
  form_for(name, *args, &proc)
 end

Jest to tylko wygodniejszy sposób na zapisanie form_for z naszym własnym builderem. Najlepiej umieścić tą metodę w application_helper.rb

Przejdźmy teraz do samej klasy StandardBuilder. Najpierw sama definicja klasy.

# app/helpers/standard_builder.rb
class StandardBuilder < ActionView::Helpers::FormBuilder
 include ActionView::Helpers::TextHelper
 include ActionView::Helpers::FormTagHelper
end

Najpierw najprostsze - f.fieldset.

def fieldset(legend = "", &proc)
 p = legend.blank? ? "" : @template.content_tag("legend", legend)
 concat("<fieldset>" + p, proc.binding)
 proc.call
 concat("</fieldset>", proc.binding)
end

Parametru legend chyba nie trzeba objaśniać ;). Reszta to tylko “opakowanie” obiektu Proc w tag <fieldset>. Można by tu dodać jeszcze więcej opcji typu id czy class jednak nigdy nie było mi to potrzebne.

W większości przypadków input[type="submit"] jest wstawiany poprzez helper submit_tag. Ja jednak postanowiłem dołączyć ją do buildera, będzie wygodniej i bardziej spójnie.

def submit_tag(label, &proc)
 submit = @template.tag(:input, :type => "submit", :value => label, :class => "submit")
 if proc
  concat("<p class=\"actions\">" + submit, proc.binding)
  proc.call
  concat("</p>", proc.binding)
 else
  @template.content_tag(:p, submit, :class => "actions")
 end
end

Wszystko co umieszczone w bloku podanym do tej metody razem z inputem zostanie opakowane w <p class="actions">...</p>. Dołączenie bloku jest oczywiście opcjonalne.

Przejdźmy teraz do pomocniczej metody label.

def label(field, label = nil, *args)
 label ||= field.to_s.humanize
 super(field, label + ":", *args)
end

Tutaj tylko dodane “:” na końcu. (W tym miejscu można również dodać metody obsługujące i18n).

Po tej krótkie umysłowej rozgrzewce czas na coś nieco bardziej skomplikowanego.

def self.create_p_field(method_name)
 define_method(method_name) do |label, *args|
  options = args.extract_options!
  info = options.delete(:info)
  clean = options.delete(:clean)

  options[:class] ||= (method_name == "text_area" ? "" : method_name.split("_").first)
  return super(label, options) if clean

  info = info ? @template.content_tag(:span, info, :class => "info") : ""
  @template.content_tag(:p, label(label, options[:label]) + super(label, options) + info)
 end
end

W tym miejscu dzieje się cała magia ;). Jest to metoda klasy, która definiuje metodę egzemplarza za pomocą define_method i podanych parametrów. Podobnie jak w powyższym przykładzie, metodę tę można dowolnie zmodyfikować w celu dopasowania do własnych potrzeb.

Na początku pobieramy i usuwamy kilka parametrów z hasha options. Następnie ustawiamy klase na podstawie nazwy metody. Opcja clean pozwala nam na wstawienie czystego pola w niestandardowej sytuacji. Potem dodajemy <span class="info"> jeśli został podany parametr info. Na koniec pakujemy wszystko w <p>...</p> dodając pole label.

Teraz wystarczy tylko wygenerować metody dla wszystkich typów pól:

field_helpers.each do |name|
 create_p_field(name) unless ["label"].include?(name)
end

I to by było na tyle. Jak już wspomniałem, możliwości dostosowania są nieograniczone. A wszystko to aby ułatwić sobie życie :)

standard_builder.rb do pobrania.


Looking for comments section?

Send me an email instead to [email protected]