Merb: kolorowy logger

Merb wczoraj został wypuszczony na świat w wersji RC4. Z tej okazji* rozpoczynam cykl kilku postów z przydatnymi sztuczkami związanymi z tym właśnie frameworkiem. Na pierwszy ogień idzie kolorowanie wiadomości z merbowego loggera.

Merb.logger jak sama nazwa służy do logowania informacji. Jakich i gdzie zależy od ustawień dla danego środowiska (config/environments/*.rb). Pliki konfiguracyjne merba są proste, czytelne i opatrzone komentarzem, więc nie ma sensu ich opisywać. Istotne natomiast jest to, że czasami łatwo się w logach pogubić, szczególnie podczas pracy nad projektem. Merb loguje wszystko tak samo - jako zwykły tekst. I tu właśnie narodził się pomysł, żeby informacje różnego typu pokazywać w różnych kolorach, tak aby od razu było wiadomo co jest co i ułatwić szukanie interesujących nas linijek.

Poniżej znajduję się “patch” który koloruje logi w zależności od poziomu.

# lib/color_logger.rb

module Merb
 class Logger
  # 30=black 31=red 32=green 33=yellow 34=blue 35=magenta 36=cyan 37=white
  Colors = Mash.new({
   :fatal => 31,
   :error => 31,
   :warn => 33,
   :info => 37,
   :debug => 36
  })

  Levels.each_pair do |name, number|
   class_eval <<-LEVELMETHODS, __FILE__, __LINE__

   def #{name}(message = nil)
    self << "\033[0;#{Colors[name]}m%s\033[0m" % message if #{number} >= level
    self
   end

   def #{name}!(message = nil)
    self << "\033[0;#{Colors[name]}m%s\033[0m" % message if #{number} >= level
    flush if #{number} >= level
    self
   end

   LEVELMETHODS
  end

  def my_debug(message = nil)
   self << "\033[1;35m%s\033[0m" % message
   self
  end
 end
end

Aby kolorowanie działało tylko w trybie development wystarczy dodać require "lib/color_logger.rb" w pliku config/environments/development.rb i jest to chyba najlepsze rozwiązanie. W trybie production i tak zazwyczaj logujemy do pliku a nie na STDOUT więc kolorowanie tylko by zaśmiecało pliki.

Niektórych pewnie dziwi metoda my_debug. Dodałem ją dlatego, iż datamapper korzysta z Merb.logger.debug do logowania zapytań do bazy, co nieco utrudnia znalezienie naszego własnego wywołania, a tak Merb.logger.my_debug(var) i od razu rzuca się w oczy ;) Do tego prosty helper:

# app/helpers/global_helpers.rb
def d(var)
 Merb.logger.my_debug(var.inspect)
end

Kolory oczywiście można sobie pozmieniać. Można też wyłączyć logowanie zapytań do bazy poprzez:

# config/init.rb
Merb::BootLoader.after_app_loads do
 DataObjects::Postgres.logger = DataObjects::Logger.new(File.open('/dev/null', 'w'), Merb.logger.level)
end

I to by było na tyle jeśli chodzi o kolorowanie logów w konsoli. Smacznego ;) W następnych odcinkach m.in. flash, String#t, error_messages_for i prostsze formularze.

* Jakiś powód musiałem wymyślić :P


Looking for comments section?

Send me an email instead to teamon@me.com