Merb: flash

UPDATE: Zamiast calej zabawy - plugin merb-flash :)

Kontynuując serię o sztuczkach w Merbie tym razem przedstawię coś, czego najbardziej mi zabrakło - railsowego flasha.

Twórcy Merba zrezygnowali z takiego rozwiązania, i postawili na dodatkowy parametr _message przekazywany w url jako zakodowany ciąg znaków.

redirect resource(@product), :message => "Product was successfully created"

Jednak według mnie to rozwiązanie jest po prostu brzydkie. Podpatrując nieco z pluginu merb_has_flash zamieniłem ów :message na wersję wykorzystującą sesje bez zmieniania API.

# lib/flash.rb

class Flash
 def initialize(*args)
  @attrs = Mash.new(*args)
  @keepers = []
 end

 def []=(key, value)
  @attrs[key] = value
  keep key
 end

 def update(hash)
  @attrs.update(hash)
  hash.keys.each {|key| keep key}
 end

 def method_missing(method_name, *args, &block)
  @attrs.send(method_name, *args, &block)
 end

 def keep(key)
  key = key.to_s
  @keepers << key unless @keepers.include?(key)
 end

 def sweep
  @attrs.keys.each {|key| @attrs.delete(key) unless @keepers.include?(key)}
  @keepers = []
 end
end

class Merb::Request
 def message
  session['flash'] || {}
 end
end

class Merb::Controller
 after :sweep_flash
 def sweep_flash
  session["flash"].sweep if session["flash"]
 end

 def redirect(url, opts = {})
  default_redirect_options = { :message => nil, :permanent => false }
  opts = default_redirect_options.merge(opts)
  if opts[:message]
   opts[:message] = {:notice => opts[:message]} unless opts[:message].is_a?(Hash)
   session['flash'] = Flash.new unless session['flash'].is_a?(Flash)
   session['flash'].update(opts[:message])
  end
  self.status = opts[:permanent] ? 301 : 302
  Merb.logger.info("Redirecting to: #{url} (#{self.status})")
  headers['Location'] = url
  "<html><body>You are being <a href=\"#{url}\">redirected</a>.</body></html>"
 end
end

Jak już wspomniałem, sposób użycia się w zasadzie nie zmienia. Jedyną zmianą jest to, że gdy podamy jako parametr :message ciąg znaków to zamieni się on na {:notice => "nasza wiadomosc"}. Dzięki temu nie musimy pisać: redirect resource(@product), :message => {:notice => "Product was successfully created" aby odróżnić potem typ wiadomości. Jeśli chcemy wyświetlić error to nic nie stoi na przeszkodzie aby zapisać: redirect url(:default), :message => {:error => “Product not found”}`

Wyświetlanie wiadomości podobnie jak w Rails: (wersja haml)

- message.each_pair do |type, msg|
 = tag :div, msg, :class => type.to_s, :id => "flash"

W celu załadowania tej “poprawki” dopisujemy do pliku conifg/init.rb require "lib/flash.rb" lub Merb.push_path(:lib, Merb.root / "lib") Przy drugim sposobie zostaną automatycznie załadowane wszystkie pliki z katalogu lib

Warto jeszcze wspomnieć, że patch działa razem z merb-auth.

Do zobaczenia w następnym odcinku :P


Looking for comments section?

Send me an email instead to teamon@me.com