Merb: fixtures

Ostatnio szukałem jakiegoś dobrego narzędzia do fixtures (nie mam pojęcia jak to można po polsku nazwa) w Merbie i znalazłem projekt na githubie merb-fixtures. Niestety okazało się, że sprawia pewne problemy w szczególności z dm-is-nested_set z paczki dm-more DataMappera. Jednak postanowiłem się nie poddawać i korzystając z kodu merb-fixtures napisać coś własnego.

Cała zawartość pliku fixtures.rb prezentuje się tak:

module Fixtures
 class Manager
  class << self
   def init
    @@fixtures = {}
   end

   def load
    Merb.logger.debug("Loading fixtures ...")
    unless Merb.env?("production")
     directory = Merb.root / "app" / "fixtures"
     if File.exist?(directory)
      Dir[directory / "*.rb"].each do |file|
       Kernel.load(file)
      end
     else
      raise 'FixturesDirectoryNotFound'
     end
    end
   end

   def create(klass, name, &block)
    unless object = klass.fixture(name)
     object = klass.new
     @@fixtures[klass] << {:name => name, :object => object}
    end
    object.instance_eval(&block) if block_given?
    object.save! if object.dirty?
    object
   end

   def fixture(klass, name)
    if fix = (@@fixtures[klass] ||= []).find {|e| e[:name] == name}
     fix[:object]
    end
   end

   def fixtures(klass)
    @@fixtures[klass]
   end

   def delete_fixtures(klass)
    @@fixtures[klass] = []
   end

   def save_all
    @@fixtures.each_pair do |_, fixtures|
     fixtures.each {|f| f[:object].save}
    end
   end
  end

 end

 module Extensions
  def self.included(base)
   base.extend(ClassMethods)
  end

  module ClassMethods
   def fixture(name)
    Manager.fixture(self, name)
   end

   def fixtures
    Manager.fixtures(self)
   end

   def delete_fixtures
    Manager.delete_fixtures(self)
   end
  end
 end
end

models = []
ObjectSpace.each_object(Class) do |klass|
 if klass.included_modules.include?(DataMapper::Resource)
  klass.send(:include, Fixtures::Extensions)
 end
end

module Kernel
 def fixture_for(klass, name, &block)
  Fixtures::Manager.create(klass, name, &block)
 end
end

Teraz krótko o tym jak się tego używa.

Po pierwsze wrzucamy plik fixtures.rb do katalogu lib i dodajemy w pliku config/init.rb

Merb::BootLoader.after_app_loads do
 require 'lib/fixtures.rb'
end

Jest to bardzo istotne aby umieścić require w tym bloku ponieważ biblioteka wymaga dostępu do klas modeli.

Następnie tworzymy katalog app/fixtures i w nim dla przykładu plik category.rb o zawartości:

fixture_for(Category, :root) do
 self.name = 'root'
end

 fixture_for(Category, :space_ships) do
  self.name = 'Space ships'
  self.parent = Category.fixture(:root)
 end

  fixture_for(Category, :fast_space_ships) do
   self.name = 'Fast ships'
   self.parent = Category.fixture(:space_ships)
  end

  fixture_for(Category, :big_space_ships) do
   self.name = 'Big ships'
   self.parent = Category.fixture(:space_ships)
  end

 fixture_for(Category, :robots) do
  self.name = 'Robots'
  self.parent = Category.fixture(:root)
 end

  fixture_for(Category, :human_like_robots) do
   self.name = 'Human like'
   self.parent = Category.fixture(:robots)
  end

  fixture_for(Category, :other_robots) do
   self.name = 'Other'
   self.parent = Category.fixture(:robots)
  end

Teraz możemy załadować (poprzez merb -i) dane do bazy za pomocą Fixtures::Manager.load. Jednak najbardziej przydanym wykorzystaniem fixtures są testy…

W pliku spec/spec_helper.rb dodajemy:

DataMapper.auto_migrate!
Fixtures::Manager.init

def fixtures(*classes)
 Fixtures::Manager.load
 classes.each {|klass|
  klass.fixtures.each { |e|
   instance_variable_set("@#{e[:name]}", e[:object].clone)
  }
 }
end

Teraz w pliku category_spec.rb:

 before(:each) do
  fixtures(Category)
  # można załadować kilka na raz np.
  # fixtures(Category, Product, User)
 end

Da nam to nie tylko dostęp do obiektów za pomocą Klasa.fixture(:nazwa), ale też @nazwa (w tym przypadku np.@space_ships)

Nie pozostaje nic innego tylko zabrać się do wygodnego pisanie testów ;)

P.S. Znowu wyszła tona kodu + dwa zdania…


Looking for comments section?

Send me an email instead to teamon@me.com